(‘node’, ‘article’, 0, 31, 31, ‘und’, 0, ‘

“Wolkenloos” en “Restaurant ‘t Vraagteken” zijn twee kleine, absurde verhaaltjes, allebei geschreven op zeer korte tijd. Omdat absurd voor sommigen gelijk staat aan “flauwe zever”, hebben ze het waarschuwende label “onserieus” meegekregen.

“Wolkenloos” begon met een e-mail van FreeWrite. Dat was een mailinglijst die elke dag een woord of een paar woorden mailde, waarmee je dan maar gewoon “iets” moest schrijven. Een fantastisch systeem. FreeWrite is intussen al bijna 10 jaar stopgezet, maar de schrijfinspiratie die ik in die korte periode van hen ontving, vormde het begin van meerdere verhalen die ook nog op deze site zullen verschijnen.

“Restaurant ‘t Vraagteken” was het resultaat van een opdrachtje op een avond met het schrijfgroepje waar ik lid van ben. Iedereen moest één of ander tekstje meebrengen. Die tekstjes werden anoniem doorgegeven. Elkeen moest het gekregen stukje tekst op korte tijd in een compleet andere context plaatsen, en de nieuwe teksten werden daarna anoniem voorgelezen. Ik sta er om bekend om van tijd tot tijd onlogische gedachtensprongen te maken, dus viel ik snel door de mand

‘, ”, ‘filtered_html’),